List of publications by M. Rédei

last update: June 8, 2021
Book/Textbook/edited volume Papers in journals Papers in edited volumes Papers in Hungarian
 1. Book/textbook/edited volume

 2. Papers in journals

 3. Papers in edited volumes

 4. Publications in Hungarian

  • Csáji B., Rédei. M: "A racionális demokratikus véleményösszegzés korlátairól"
  • Magyar Filozófiai Szemle 55 (2011) 97-121
  • Szabó, L.E., Gyenis, B., Rédei, M, Hofer-Szabó, G.: "Korrelációk kauzális magyarázata"
  • Magyar Filozófiai Szemle 54 (2010) 78-97
  • Csaba F., Rédei, M.: "Az intuicionizmus immár semmilyen alapon nem utasítható el' Neumann János Gödel nemteljességi tételeirõl és a matematika természetérõl"
  • Matematikai Lapok 11. évfolyam 2. szám (2006) 16-25
  • Rédei M.: "A kvantumlogika Birkhoff-Neumann felfogása"
  • Magyar Filozófiai Szemle 43 (1999) 167-180
  • Rédei M.: "Miért nem tekintette Einstein a kvantummechanikai leirást teljesnek?"
  • Természet Világa 125 evf. 11 szam, 1994 November, 498-502
  • Rédei M.: "A Bell egyenlőtlenségek sérülése es rejtett paraméter probléma az algebrai kvantumtérelméletben"
  • in Paradox kvantummechanika, szerk. Szabó László (Kiadja az ELTE Természettudományi Kar Elméleti Fizikai Tanszék, felelős kiadó Dr. Nagy Károly, Budapest, 1993) 31-43
  • Rédei M.: "Véges dimenziós komplementáris obszervábilisok"
  • Fizikai Szemle (1989) No.9., 339-343
  • Rédei M.: "A rejtett paraméterek problémája a kvantummechanikában"
  • Filozófiai Figyelő X. évfolyam 1-2 szám (1988) 130-146
  • Rédei M.: "A Heisenberg határozatlansági elv és határozatlansági relációk"
  • Fizikai Szemle (1987) No. 7., 245-249
  • Rédei M.: "A matematikai fizikai gondolkodási stílusról"
  • A Filozófia Időszerű Kérdései 68 (1986) 83-88
  • Rédei M., Szegedi P.: "Varjas a fizika filozófiai problémáiról"
  • in Tudással, hittel szerk. Horváth J. (ELTE TTK Filozófia Tanszék, 1986)
  • Rédei M.: "Popper anti-esszencialisztikus maximája"
  • Acta Philosophica 11 (1984) 197-203
  • Rédei M.: "Paul Natorp a kultúráról"
  • Acta Philosophica 10 (1983) 81-90
  • Rédei M.: "Az irracionális Hartmann filoz&7oacute;fiájában"
  • Acta Philosophica 9 (1982) 241-260
  • Rédei M. : "A mérés helye a fizikai elméletben"
  • in Filozófia es szaktudományok, szerk. Horváth J. (Kossuth, Budapest, 1980) 116-130