Back

 
 


 

Табахон, издавачот на македонскиот превод на Зошто убавите луѓе имаат повеќе ќерки, сметаа дека еден мал дел од книгата, кој нуди еволутивно-психолошко објаснување на муслиманските бомбаши-самоубијци, можат потенцијално да го прекршат македонскиот закон за објавување „верски навредлив“ материјал кој може да поттикне „верска и национална омраза“. Оттаму, после консултација и целосна поддршка од Сатоши Каназава, беше одлучено овој дел да се избрише од македонското издание.


Сега еден анонимен македонски читател, кој го има прочитано оригиналното англиско издание и го забележал делот кој недостасува во македонското издание, доброволно понуди да го преведе делот и му го испрати преводот на Сатоши Каназава. Делот кој недостасува на македонски можете да го прочитате тука.